Få meget mere tid til at være tandlæge med nyt tidsbesparende procesværktøj

Læs vores brochure DentalDriver brochure

Nu kan du bruge mere tid på kunderne – og markant mindre tid på at opfylde de mange krav om procesdokumentation. Der kommer flere og flere krav til proces- og kvalitetsdokumentation på tandlægeklinikker. Dette betyder, at klinikkerne bruger mere og mere tid på registrering og procesbeskrivelser – tid, som kunne være brugt på kernekompetencen: At være tandlæge.

DentalDriver er et nyt procesværktøj, specifikt udviklet til tandlæger, som rummer alle de skabeloner, formularer og værktøjer, du skal bruge. Det sparer klinikken for både tid og penge og frigør ressourcer til kernekompetencerne. Dette er også med til at skabe ro og glæde på arbejdspladsen, hvilket giver glade kollegaer og et godt arbejdsmiljø.

Alle regelsæt og processkabeloner er samlet i ét system.
Med DentalDriver effektiviserer du dokumentationsarbejdet, fordi værktøjet rummer alle de opdaterede skabeloner, formularer og regelsæt, der er relevante for procesdokumentation på tandlægeklinikker – for eksempel NIR fra Statens Seruminstitut og kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Du har det hele lige ved hånden i ét samlet system, så du ikke skal bruge tid på at skifte mellem forskellige systemer og med at lave procesbeskrivelser fra grunden.