Artikler


Hvordan går det egentligt med hygiejnestandarder i tandlægebranchen? Hvad betyder de for tandlægerne?

I sig selv sker der ikke de store ændringer i selve standarderne, men der kommer et konstant øget fokus på såvel hygiejneregler som alle andre regler -og ikke mindst at man kan dokumentere sine processer.

Hvorfor er det allerede nu vigtigt for klinikkerne at tænke på akkreditering fra 2018?

Fordi ting tager tid – og som regel længere tid end man tror.  Med DentalDriver er tiden, som klinikken skal bruge til at beskrive processer og kontroller markant reduceret, men for at det giver værdi, er det vigtigt at klinikkens personale også er instrueret og trænet i såvel regler som procedurer – og ikke mindst have opnået erfaring i at ”leve efter reglerne” i god tid inden en auditering.

Hvad er forskellen i behov på små og store klinikker? Hvordan kan Dental Driver med logning opfylde behovet for dem begge?

I princippet er der ikke den store forskel på små og store klinikkers formelle behov, men i sagens natur, er det vanskeligere at have et overblik over ansvars- og opgavefordelingen på en stor klinik end på en lille, men det ændrer ikke ved, at også den lille klinik skal have overblik over ansvars- og opgavefordelingen.

Er det interessant for klinikker at kunne registrere hvem der udfører en opgave og hvor meget tid opgaverne tager?

Det er af afgørende betydning, at klinikken er i stand til at kunne dokumentere gennemførelsen af opgaver og kontroller -og i det hele taget sikre, at de gennemføres.  Registrering af, hvor lang tid, der bruges på opgaverne, vurderer vi er af mindre betydning for klinikken.

Kenneth Steen Hansen – stifter af DentalDriver


De danske tandlæger oplever et stadigt større krav om dokumentation fra myndighedernes side. Det er en tidskrævende opgave, der flytter fokus fra patienterne til administrative opgaver og processer. Den nye IT platform Dental Driver skaber overblik og samler alle regelsæt og processkabeloner under ét.

Kontrollen med de danske tandlæger har aldrig været større, og meget tyder på, at kravet om dokumentation vil vokse fremadrettet. Det handler naturligvis i første omgang om patientsikkerhed og om, at patienterne kan være trygge, når de besøger en dansk tandlæge. Men kravet gælder også APV (arbejdspladsvurderinger), kontrol af maskiner og udstyr samt journaler med mere. Der kan derfor være meget at holde styr på hen over året.
I værste fald kan det få fatale konsekvenser for den enkelte tandlæge og klinik, hvis der ikke er styr på dokumentationen over for Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at Sundhedsstyrelsen kan pålægge en klinik skærpet tilsyn, og i sidste ende kan en klinik miste retten til at praktisere og behandle, hvis ikke der kommer styr på tingene.
Tandlæger er uddannet til at behandle tænder og er dygtige til det kliniske arbejde. Men bliver man klinikejer, følger der pludselig en lang række administrative opgaver med i købet – udover den daglige ledelse og personaleansvaret.

”Jeg oplever, at der dagligt ligger en stadig større opgave i at håndtere den løbende dokumentation. Der er mange ting, der skal kontrolleres og dokumenteres. Samtidig skal data og resultater gemmes som dokumentation, for at kontrollen er gennemført – og gennemført korrekt,” fortæller tandlæge Lene Zwinge, der har drevet sin egen klinik i Valby siden 1995.
”Det kan være svært at overskue de mange kontroller og krav om dokumentation. Det kan specielt blive vanskeliggjort, hvis den, der har ansvaret, pludselig er syg eller på ferie. Så kan tingene smutte eller blive glemt i farten,” fortæller Lene Zwinge.

Tandlæge Jens Lætgaard, der i dag driver sin egen klinik i samarbejde med sin partner og mere end tolv ansatte, nikker genkendende til problemet med den øgede dokumentation.
”Det er i dag helt afgørende, at man som klinikejer har styr på alle de mange processer, der er forbundet med driften af en klinik. Det er langt fra nok at være en dygtig tandlæge og en god leder. Vi skal også kunne håndtere en lang række administrative opgaver, og man kan en gang imellem godt gå og være bekymret for, om der er noget, man har glemt i forhold til kravene fra Sundhedsstyrelsen,” fortæller tandlæge Jens Lætgaard.


”Vi har i dag fire tandlæger, syv klinikassistenter og en tandplejer, og det er klart, at der med så mange ansatte, der hver især har deres egne opgaver og ansvarsområder, kan ske fejl, og at ting kan blive glemt i farten. Derfor er det vigtigt for os, at der er fuldstændig klare retningslinjer for, hvem der gør hvad og hvornår, og specielt hvordan tingene bliver gjort.”
”Det ville være lettere, hvis vi kunne samle vores processer og procedurer ét sted, som alle ansatte havde tilgang til og kunne håndtere – uanset om nogle er på ferie, eller der er sygdom. Det handler for os om, at alle procedurer og retningslinjer er beskrevet, og vi kan se, hvordan tingene skal gøres, hvornår de skal gøres, hvor data skal gemmes, og af hvem. Det vil også betyde, at nye medarbejdere hurtigere vil komme ind i rutiner og arbejdsformer,” understreger  tandlæge Jens Lætgaard.


”DentalDriver fjerner ikke kravet om dokumentation, men systemet supplerer og understøtter det daglige arbejde og sikrer, at der kommer styr på processerne, arbejdsgange og procedurer. Det er et ledelsesværktøj, hvor man lidt firkantet kan sige, at vi får samlet alle de gule lapper og andre huskesedler i ét system, der fremadrettet holder styr på rutinerne, så tandlægerne kan koncentrere sig om at lave tænder,” fortæller Ken Kürstein fra Dental Consult, der forhandler DentalDriver.
DentalDriver er udviklet i tæt samarbejde med tandlæger og klinikejere i Danmark og er derfor målrettet denne gruppe. Systemet gør det muligt at samle alle arbejdsgange og rutiner ét sted, så der er styr på dem i forhold til, hvem der gør hvad og hvornår. Det gælder helt ned til den enkelte behandling, og hvordan den skal håndteres.


”Med DentalDriver har vi ét samlet ledelsesværktøj, der både kan håndtere personalehåndbogen og den generelle kvalitetssikring og dokumentation. Her er det systemet, der holder styr på, hvad der skal laves og hvornår. Det betyder, at klinikejeren ikke længere behøver at gå rundt og spekulere på, om der er gennemført den nødvendige kontrol, og om data nu er gemt det rigtige sted og så videre. DentalDriver holder styr på processer og dokumenter, så dokumentationen er på plads i forhold til myndighederne, og dermed er systemet også med til at højne og sikre patientsikkerheden,” fortæller Ken Kürstein.

DentalDriver kommer som en skabelon, som danner udgangspunktet for den enkelte klinik, men da klinikkerne ikke er ens, bliver systemet tilpasset den enkelte kliniks arbejdsgange, rutiner og processer. Der bliver i bund og grund skabt et årshjul, hvor alle arbejdsgange, rutiner, processer og dokumentationskrav er lagt ind, og så er det systemet, der holder styr på, hvornår der skal gøres hvad og af hvem.

 

Fakta:  DentalDriver understøtter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som drives af IKAS. Systemet er udviklet af tandlæger til tandlæger. DentalDriver effektiviserer dokumentationsarbejdet, fordi systemet samler alle de opdaterede skabeloner, formularer og regelsæt, der er relevante for tandlægeklinikker, på ét og samme sted.