Produkter


Basispakke

Basispakken er for klinikker, der i forvejen har etableret deres egen beskrivelse, men ønsker at gøre brug af DentalDrivers strukturerede tilgang til beskrivelse af processer, politikker og ansvarsfordelingen.
Basispakken leveres tom for indhold og overskrifter, således at klinikken selv kan opbygge sin egen struktur fra bunden.
Basispakken kan ligeledes anvendes af andre kliniktyper, som ikke har behov for de tandlægerettede strukturer og tekster, som DentalDriver i de større versioner leveres med.

 

Bronze-pakken

Bronze-pakken er ”standard” klinikpakken for tandklinikker.
Bronzepakken leveres med forslag til strukturer og tekster til processer og politikker. I Bronzepakken kan du desuden udarbejde uddelegeringsinstrukser og knytte eksterne retningslinjer som NIR og kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed sammen med dine processer og politikker. Overblik som ansvarsfordelinger, ugehjul og årshjul følger naturligt med.
Bronze-pakken indeholder endvidere adgang til vores DentalPortal med nyttig viden og referencer for klinikkerne.
Bronzepakken indeholder adgang til support pr. mail.

 

Sølv-pakken

Sølv-pakken er Bronze-pakken udvidet med vores lognings/opfølgningsmodul.
Med logningsmodulet kan du knytte specifikke opfølgningsterminer til opgaverne og få adviseringer og alarmer forud for opgavens udførelse og efter den planlagte udførelse hvis den ikke er registreret som udført.
Registreringen af udførelsen kan foretages enten direkte i DentalDriver eller ved scanning af QR-koder med mobiltelefonen.

 

Guld-pakken

Guld-pakken er Sølv-pakken udvidet med faciliteter, der primært er rettet mod kæder eller meget store klinikker, der ønsker at anvende DentalDriver til f.eks. kompetencestyring og styring af udstyr.

 

Logning / Logbog

Du kan købe vores lognings- og opfølgningsmodul som et selvstændigt modul. Du får i dette modul mulighed for at oprette de processer og rollefordelinger, som du finder det vigtigt at kunne følge op på, og ikke mindst, dokumentere at de er gennemført.
Logningsmodulet giver dig mulighed for at styre opgaver helt ned på timeniveau på dage og opgaver, som kun gennemføres meget sjældent, som kvartalsvis eller årligt.

 

Support- eller konsulenthjælp pakkenr

Vi og vores implementeringspartnere hjælper dig med implementeringen og får dig i mål gennem praktisk hjælp og workshops.

Når klinikken er i mål kan du aftale support i den løbende drift med een af vores implementeringspartnere.

 

Se nærmere om priser på vores side med priser.